bootstrap themeMAKALELER

Psikiyatri/ TMU(TMS)
TMU (TMS) TEDAVİSİ NEDİR?

tmu tedavisi

TMU (TMS) TEDAVİSİ NEDİR ?

Depresyon çağımızda en çok görülen hastalıklar arasında olup ve gelecekte de daha fazla görülmeye devam edecektir. Bundan dolayı depresyon ve başka birçok psikiyatrik hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilecek yeni tedavi yöntemleri uzun süredir araştırılmaktadır.

Maalesef hem psikoterapi hem de ilaç tedavisinin uygulanmasına rağmen istediğimiz düzeyde tedavisine yardımcı olamadığımız hastalarımız bulunmaktadır. Dirençli psikiyatrik hastalıklar olarak adlandırdığımız bu hastalarımıza gerek bütün dünyada gerek ülkemizde son birkaç yıldır giderek artan bir şekilde kullanıma giren ve temelde ‘’beyin hücrelerinin çalışmasını düzenlemek amacıyla dışarıdan manyetik dalga uyarımı’’ndan faydalanarak, ‘’beyinde çok çalışan alanların daha az çalışmasına ve daha az çalışan alanlarında daha fazla çalışmasını sağlamak’’ amacıyla ‘’ hücresel fabrikalarda vardiya ayarlanması’’ olarak düşünebileceğimiz, ‘’beyin içi onarımsal faaliyetlerinin artırılması’’ amaçlanmaktadır.

1986 yılından bu yana çalışmalar hızla devam etmekte, her gün yeni bazı hastalıklarda etkinlik çalışmalarının onaylanması hedeflenmektedir. Bu tedaviyi 2008 yılında bütün dünya da tedavi otoritesi olarak kabul edilen, Amerika İlaç ve Besin Denetleme Kurumu (FDA) onaylayınca, tüm dünyada ve ülkemizde de giderek artan bir şekilde, tüm bilimsel kurumlar, bu alanla ilgili çalışmalarını hızlandırdılar. Kanada, Avustralya, İsveç, Brezilya, Almanya ve İngiltere gibi, birçok ülke sigorta kurumlarında psikiyatrik hastalıklarda bu cihaz kullanılmakta ve tedavi masraflarının bir kısmı bu ülkelerde devlet tarafından ödenmekte, ülkemizde de bununla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Beyin travma olarak adlandırdığımız olumsuz ruhsal ve fiziksel etkiler altında, bazı yapısal değişiklikleri gerçekleştirebilmekte, bunlar da zamanla istenmeyen bazı belirtilere sebep olabilmektedir. Bunun sonucunda birçok psikiyatrik ve nörolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. TMU uygulaması, bu gibi değişiklikleri dışarıdan bir cihaz yardımı ile uyarabilecek güçte, yoğunlukta (ve özellikte sadece bizim) belirlediğimiz noktalarda, onarım faaliyetlerini oluşturabilecek ve (danışanın yararına) çalışacak duruma getirmek mümkündür.

Benzetme yaparak anlatmaya çalışırsak: Yoğun bir trafik nedeniyle bazı şehir içi ana caddelerin kullanılamaz hale gelmesi sonucunda diğer sokaklardaki trafik sıkışıklığının artması, şehir içi trafiğin akmamasına ve bundan kaynaklı olarak birçok gecikmeye ve sıkışıklığa sebep olabilir. Beyinde bu durum ‘’nöron’’ olarak adlandırdığımız hücresel faaliyetlerin istenildiği şekilde yapılamaması ile sonuçlanacaktır. Kullanılmayan cadde ve sokakların tamir edilerek tekrar kullanılır hale getirilmesi var olan ve olacak trafiği rahatlatacaktır. Bu rahatlama sonucunda, beyin kendi gündelik işlerini daha kolay yaparken dış ortamdan tedaviye katkı sağlamak amacıyla kullandığımız ilaçlarında etkinliğini olumlu yönde değiştirebilecektir.

tmu tedavisi

Bilimsel kanıtlara dayalı olarak uygulanan bu yöntem, hastalıkların hem teşhis hem tedavisini etkilemeyi amaçlamaktadır. Tıp Merkezimizde uygulama uzman doktor denetiminde ve bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılmaktadır.
Kurumumuzda doktorlarımızın teşhis ve tedavisi altında olmayan ve sevk yöntemi ile kurumuza yönlendirilen hastalarımıza ancak kurum doktorlarımızın muayene, onay ve denetimden sonra cihaz uygulaması konusunda yardımcı olunabilecektir.
Uygulama öncesinde tüm hastalarımızdan:

1- TMU(TMS)Onay formu
Uygulama yapılacak hastamızın, kısa ve yazılı olarak bir sağlık anketine katılması, engel bazı hastalık veya sağlık sorunlarının araştırılması, hastamızın onayının alınması amaçlanmaktadır. Hastamızın bilgisi dışında, elde edilen hiçbir sağlık bilgi ve verisi kurumumuzca, üçüncü kişi veya taraflara verilmeyecektir.

2-TMU(TMS)Hasta uygulama takip formu:
Hastamıza uygulama yapacak doktor tarafından doldurulan bu belgede, şu anda kullandığı tüm ilaçları, şu andaki tüm rahatsızlıkları ve bunların son durumları, hastamızın hastalığına uygun olarak doktoru tarafından belirlenen, uygulanacak beyin bölgesin adı, yine hastalığa göre değişen uygulama şiddet ve aralığını ifade eden sayısal birimler, seans sayısı ve sezon sonu genel değerlendirme notu bulunmaktadır.
Merkezimizde:
*Daha önce epilepsi tanısı almış ve halan epilepsi tedavisi gören hastalara,
*Beyin ameliyatı olmuş hastalara,
*Beyin tümörü olan hastalara,
*Beyin şantı, anevrizma klipsi veya beyin stendi taşıyan hastalara,
*Nörolojik bazı hastalıkları tespit edilmiş hastalara,
*psikiyatrik olarak:
-Sadece şizofreni tanısı konmuş hastalara,
-Sadece kişilik bozuklukları tespit edilmiş hastalara,
-kurum doktorumuzun onayını almamış hiçbir hastaya,
Uygulama yapabilecek altyapı olanaklarını sahip olmadığımızdan, ülkemizde bu konuda yardımcı olabilecek başka kurumlara yönlendirme yapmak zorunda olduğumuzu üzülerek belirtmek zorundayız.
*Daha önce konversiyon (sinir krizi-bayılmaları) teşhis edilmiş ve buna uygun tedavi edilmiş ve ya edilmemiş hastalarımızdan kurumumuz EEG talep etmektedir.
*Hamile olan hastalarımıza bu tedavi biçimi özellikle önerilmektedir
*Emziren hastalarımıza bu tedavi şekli yine özellikle önerilmektedir.

3- TMU(TMS)Seans takip kartı:
Seans takip kartında seans günleriniz yazılı olup bir gün öncesinden haber verilmeyen ertelemeleri üzülerek kabul edemeyeceğimizi belirtmek zorundayız. Uygulanmayan bir günden daha fazla gecikmelerden sonra tedavi etkinliği ve düzeni bozulduğundan, tedavi protokolünün iptali gerekmektedir. Kurumumuzdan kaynaklanan sebepler dışında, geçerli ve engellenemeyecek mağduriyet oluşturan etmenlerin haricinde, hastalarımızın tekrar yeniden başlamaları istenecektir.

4- TMU(TMS)Beck Depresyon ve Anksiyete ölçeği:
Tedavi etkinliğinin kanıta dayalı olması amacıyla hastalarımız uygulama seansları(sezon) öncesinde, hastalık belirtilerinin matematiksel bir ifadesi olarak, bilimselliği kanıtlanmış, psikolojik testler uygulanmakta, benzer testler aynı şekilde tedavi sonunda da yapılarak, hem hastanın hem doktorumuzun durum tespiti yapmasına yardımcı olunmaktadır. 

Address                 

Barış Mah. Samsun Cad. REA İş Merkezi No:37/A
(Beylikdüzü Fiat/ Birmot arkası)
Beylikdüzü - İSTANBUL

İletişim

Email: info@rubisaglik.com
Telefon: (0212) 872 82 92
                (0212) 872 60 61
Cep       : 0 530 321 65 25
Faks      : (0212) 871 20 21