KURUMSAL

RUBİ SAĞLIK PSİKİYATRİ MERKEZİ
HASTA HAKLARI

1- Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefe inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkatine almadan hizmet almaya,

2- Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

3- Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

4-Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

5- Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

6- Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

7- Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

8- Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

9- Saygınlık gösterme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

10- Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya.

Danışan ve yakınlarının psikiyatrik tedavi öncesi önerilerimiz;  
Psikiyatrik tedaviler zaman gerektiren tedavilerdir.
Psikiyatrik hizmet ve tedaviler sadece ilaçtan oluşmaz;
* Terapi
* Testler
* Danışanın değişim farkındalığı

Psikiyatrik tedaviler istisnalar haricindeki durumlar dışında hastanın kendi sorumluluğunda olmasını istediğimiz tedavilerdir.
Psikiyatrik tedavinin etkinliği görüşmenin uzunluğundan çok sıklığı ile ilgilidir.

Ayrıca Haklarınız:
1. Kendi duygu ,düşünce ve davranışını yargılama hakkı
2. Kendi davranışı hakkında izahat vermeme ya da mazeret göstermeme hakkı
3. Diğer kişilerin sorunlarına çözüm arama ya da aramama hakkı
4. Kişisel görüşünü değiştirme hakkı
5. Hata yapma hakkı ve hataların sorumluluğunu alma hakkı
6. '' Bilmiyorum '' deme hakkı
7.  Mantıksız karar verme hakkı
8. '' Anlamadım '' deme hakkı
9. '' Beni ilgilendirmiyor ''deme hakkı
10. Sosyalleşmek uğruna kendini sevdirmek için çaba göstermeme hakkı

Lütfen...

Sağlığınızı ilgilendiren durumlarda lütfen uzman bir doktorla görüşünüz.

Hasta Hakları

Eşitlik, güvenlik, bilgilendirme, reddetme ve bilgi isteme hakkı vardır.

Kurum Hakkında

Yetişkin, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi hizmet vermek amacı ile açılmıştır.

Adres

Barış Mah. Samsun Cad. REA İş Merkezi No:37/A
(Beylikdüzü Fiat/ Birmot arkası)
Beylikdüzü - İSTANBUL

İletişim

Email: info@rubisaglik.com
Telefon: (0212) 872 82 92
                (0212) 510 74 10
Cep       : (0530) 321 65 25
                 (0530) 301 97 61