MAKALELER

Psikolog / Yetişkin
YETİŞKİNLERDE AYRILMA KAYGISI

Ayrılma kaygısı tedavisi

Yetişkin Bireylerde Ayrılma Kaygısı, Belirtileri ve Tedavisi

Çocuk ve ergenlerin yanı sıra, son zamanlarda yapılan araştırmalar Ayrılma Kaygısının yetişkin bireylerde de görüldüğünü göstermektedir. Yetişkinlerde görülen ayrılma kaygısı, çocuk bireylerde görülen ayrılma kaygısından pekte farklı olmamasına karşın, belirli ayrıcı tanı kriterleri mevcuttur. Ayrılma Kaygısı, kısaca kişinin bağlı olduğu nesne veya kişiden kopma durumu veya ihtimali sonucu ortaya çıkan olumsuz duygulanımla sonuçlanan ve kişinin işlevselliğini düşüren bir durum olarak tanımlanmıştır. Belirtilerine detaylı bir şekilde bakacak olursak;

-Bağlandığı kişilerden ayrıldığında veya ayrılma ihtimali olduğunda açığa çıkan kaygı.

-Tekrarlayan ve ısrarcı şekilde hissedilen bağlandığı kişileri kaybetme korkusu

-Başka şehirde okula gitme, iş görüşmesi yapmak durumlarında; bağlanma figürleri ile oluşan mesafe nedeniyle gitme konusunda oluşan isteksizlik veya kaçınma.

-Uykuya dalma güçlükleri.

-Ayrılık içerikli rüya veya kabuslar.

-Başka bir yerde kalındığında hissedilen huzursuzluk.

-Bağlanılan kişilerden ayrılma sonrası açığa çıkan kaygı belirtileri, huzursuzluk ve mutsuzluk hali. Kalp çarpıntısı vb.

Yukarıdaki belirtileri karşılıyor olsanız dahi, bir bireyin ayrılma kaygısı yaşayıp yaşamadığı ile ilgili bir psikolojik muayene yapılmadan anlaşılması çok güçtür. Birçok ruhsal bozuklukta olduğu gibi, birbirine benzer tanı kriterleri birçok psikopatoloji için tanımlanmıştır. Örneğin, yukarıdaki durumları yaşamanın sonucunda, çökkün bir duygudurum içerisinde olmanız beklenen bir durumdur. Çökkün ve mutsuz bir duygulanım genelde Depresyon tanısı ile sonuçlanabilir. Bu durumda depresyon ve ayrılma kaygısının ayrıcı tanısının, kişinin ne sıklıkla ve hangi durumlarda mutsuzluk durumunu yaşadığıyla bağlantılıdır.

Yetişkinlerde ayrılık kaygısı sadece romantik ilişkiler veya yukarıda verilen belirtilerden ibaret olmayabilir. Kişinin içinde yaşadığı çevre de bu durumdan etkilenmektedir. Bu durumlar kişinin işlevselliğini azaltmakla birlikte, çevresindeki insanlarında işlevselliğini azaltması muhtemeldir. Bu durumdan etkilenen kişiler genellikle gelecek ile kaygılar, çevresine karşı etkin ve boğucu tutumlar, yakın ilişki kurmadan kaçınma gibi belirtilerde gösterebilir.

Yetişkinlerde Ayrılma Kaygısının Tedavisi
Psikoterapi, ayrılma kaygısının tedavisinde kullanılan en etkili yoldur. Terapi içeriğinde kişide oluşan ayrılığın sonucunda düşünülen yanlış ve işlevsiz düşüncelerin yeniden yapılandırma, duygu ve düşünce arasındaki bağlantıları sağlama, duygu kontrolü vb. gibi teknikler kullanılarak, kişinin işlevselliğini geri kazanması hedeflenebilir. 

YAZAR BİLGİLERİ

 Uzm.Kl. Psk. Onur GÜMÜŞ  
 Genç ve Yetişkin Psikoloğu

Adres

Barış Mah. Samsun Cad. REA İş Merkezi No:37/A
(Beylikdüzü Fiat/ Birmot arkası)
Beylikdüzü - İSTANBUL

İletişim

Email: info@rubisaglik.com
Telefon: (0212) 872 82 92
                (0212) 510 74 10
Cep       : (0530) 321 65 25
                 (0530) 301 97 61